Kính Cường Lực 5D Full Keo

5,500  5,000 

Kính cường lực 5D full keo

Dành cho các đời máy như ở dưới bảng mã

Sản phẩm phủ kín bề mặt máy, chất keo cực tốt

Chống vân tay, mồ hôi, bụi bẩn

Hình ảnh hiển thị sắc nét